Wpisz czego szukasz i naciśnij enter. Aby zrezygnować wciśnij Esc.

30 000 EUR na rozwój eco projektów

Polecamy udział w programie grantowym Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. realizowanym w ramach inicjatywy Climate-KIC. Do zdobycia do 30 000 EUR na rozwój projektu (bez oddawania udziałów!).

Climate-KIC Accelerator Programme

Climate-KIC Accelerator Programme jest największym europejskim programem grantowym dla pomysłów biznesowych w obszarze tematycznym, jakim jest ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, efektywność energetyczna, ochrona klimatu, technologie wytwarzania zdrowej żywności, odnawialne źródła energii, budownictwo ekologiczne i branże pokrewne.

Dla kogo?

Program przeznaczony jest dla:

 • początkujących firm (MŚP istniejący na rynku do 3 lat),
 • osób fizycznych, studentów, absolwentów, pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych (planujących w ramach programu rozpocząć działalność gospodarczą)
 • zespołów badawczych (planujących skomercjalizować swoją wiedzę w formie spółki typu spin-off, spin/out)

Przeznaczenie grantu

Maksymalna wartość grantu dla jednego grantobiorcy to równowartość 30 tys EUR (netto). Granty wypłacane są zaliczkowo na konto grantobiorcy. Jeśli uczestnikiem projektu jest osoba fizyczna, w momencie przyznania grantu zobowiązana jest do zarejestrowania działalności gospodarczej. Zarówno o formie jak i rodzaju działalności decyduje grantobiorca.

W ubiegłym roku całkowita pula grantów wynosiła 94 tys. EUR

Granty mogą zostać przeznaczone na:

 • rozpoczęcie działalności gospodarczej opartej na innowacyjnym pomyśle,
 • rozwój istniejącej działalności poprzez wdrażanie innowacji w zakresie ochrony środowiska / zrównoważonego rozwoju / ochrony klimatu.

Granty przekazywane są pomysłodawcom zaliczkowo w pełnej kwocie przyznanej przez komisję konkursową. Pomysłodawca zobowiązany jest do wydatkowania i rozliczenia grantu do końca roku kalendarzowego.

W szczególności grant może zostać przeznaczony m.in. na:

 • zakup środków trwałych
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych
 • szkolenia pracowników i kadry zarządzającej
 • udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych
 • koszty utrzymania i bieżącej dzielności firmy
 • badania naukowe (realizowane przez pracowników firmy lub firmy zewnętrzne)
 • inne (uzasadnione z punktu widzenia prowadzonej działalności – za uprzednią akceptacją realizatora programu).

Rekrutacja

Zgłoszenia odbywają się poprzez wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO i wysłanie go do Tomasza Pająka (tomasz.pajak@darr.pl)

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO 9 MAJA 2017 ROKU

Zachęcamy do aplikowania, ponieważ przetestowaliśmy program na spin-offach z którymi współpracujemy. Udział w akceleratorze, oprócz pieniędzy, umożliwia wzięcie udziału w bardzo wysokiej jakości szkoleniach (np. w ubiegłbym roku wystąpienia publiczne prowadzone przez pracowników Radio Wrocław).

W razie pytań lub wątpliwości odnośnie zgłoszenia, kontaktujcie się z Joanną – jw@brante.pl

Więcej informacji na stronie Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

Podobne wpisy