Wpisz czego szukasz i naciśnij enter. Aby zrezygnować wciśnij Esc.

Finansowanie startupu: Anioły Biznesu

Pierwsze środki na start własnego biznesu pochodzą zazwyczaj od założycieli, ich rodzin oraz przyjaciół (tzw. „3F” – Family, Friends, Fools). Dynamiczny rozwój wymaga jednak szerszego zakresu wsparcia kapitałowego. W praktyce finansowanie każdego etapu firmy jest związane z typowym dla niego źródłem. Coraz częściej pierwsze zewnętrzne źródło finansowania stanowią anioły biznesu. Brali oni udział w finansowaniu m.in. takich przedsięwzięć jak Google, Yahoo, Amazon, Starbucks, Facebook, Costco, czy PayPal. Firmy te to tylko początek długiej listy, na której może się znaleźć także Wasz projekt…

Kim jest anioł biznesu?

Anioły biznesu są to osoby o wysokich dochodach, które inwestują własne pieniądze (indywidualnie bądź w grupach) w przedsięwzięcia na wstępnych fazach rozwoju. Zazwyczaj oczekują oni wyższego niż przeciętny zwrotu z zainwestowanego kapitału, który realizują poprzez sprzedaż udziałów. Często angażują się oni w rozwój przedsięwzięcia, które finansują (np. zasiadają w radach nadzorczych, udostępniają swoje kontakty biznesowe itp.).

Etapy rozwoju przedsięwzięcia biznesowego oraz typowe dla nich źródła finansowania

rozwój firmy finansowanie

Rysunek na podstawie: www.hban.org

Zimna kalkulacja czy filantropia?

Jak pokazuje doświadczenie, inwestycje aniołów nie zawsze (delikatnie mówiąc) kończą się powodzeniem. Aż 50-60% z nich uznać można za nieudane (całkowita lub częściowa strata). Zaledwie 10% wejść kapitałowych to wymierne korzyści dla inwestora w postaci zwrotu dziesięciokrotnego lub wyższego. Zazwyczaj pozwala to pokryć z nawiązką straty poniesione przy innych projektach. Co więc skłania ich do podjęcia ryzyka – chęć trafienia w jedną z tych 10% najlepszych inwestycji i szybkie pomnożenie już i tak niemałego majątku, czy może inne względy jak np. potrzeba wsparcia przedsiębiorczości wśród młodych? Tak naprawdę te dwie kwestie się uzupełniają, trudno wskazać dominującą.

O tym, że anioły biznesu nie kierują się tylko chęcią zarobku świadczy chociażby fakt zasięgu terytorialnego ich inwestycji. Gdy weźmiemy pod lupę ten czynnik to zauważymy, że skupiają się oni zazwyczaj w otoczeniu lokalnym. Fundusze venture capital koncentrują się najczęściej na inwestycjach w regionach najbardziej rozwiniętych, anioły stanowią więc alternatywę dla obwodów spoza centrum. Z tego powodu są oni szczególnie ważni z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju regionalnego.

Co wnosi anioł do naszego przedsięwzięcia?

Szanse na przetrwanie firm wspieranych przez anioły biznesu znacznie wzrastają. Jak policzyli na Harvardzie firmy przez nich wsparte znacznie częściej utrzymują się na rynku przez co najmniej cztery lata oraz częściej zdobywają dodatkowe finansowanie spoza środowiska aniołów (np. fundusze VC są bardziej skłonne do inwestycji w startup wspierany przez anioła). Ciekawi również fakt, iż wykazują się one także znacznie wyższymi wynikami od pozostałych, jeśli chodzi o przyrost ruchu na ich stronach internetowych oraz pozycję w wyszukiwarkach internetowych. Wyniki te są zazwyczaj wyższe od 30 do nawet 50%, a wpływa na to m.in. zwiększony budżet marketingowy względem tego, na który mogą sobie pozwolić przedsięwzięcia wspierane przez 3F. Dostęp do finansowania nie musi być też najważniejszym wkładem anioła w Wasz projekt, wkład w postaci mentoringu (dzielenie się swoim doświadczeniem), kontaktów biznesowych i innych tego typu może przynieść więcej wartości dodanej do spółki.

Powyższy wpis stanowi wstęp do serii artykułów, w których napiszemy między innymi o tym:

    • gdzie znaleźć swojego anioła,
    • najczęściej zadawane pytania przez anioły,
    • czym są grupy, sieci oraz kluby aniołów biznesu.

Zapraszamy do subskrybowania.
Zdjęcie stworzone przez pakorn / licencja www.freedigitalphotos.net

Podobne wpisy