Wpisz czego szukasz i naciśnij enter. Aby zrezygnować wciśnij Esc.

Innovation Corps – akceleracja projektów technologicznych

Jak zachęcić naukowców to podejmowania działań biznesowych i podnieść jakoś grantów tworzonych przez nich? Amerykańska National Science Foundation stworzyła w tym celu program I-Corps.

O Innovation Corps

Innovation Corps (I-Corps™) to zestaw działań i programów, które przygotowują naukowców i inżynierów do rozszerzenia swojego spojrzenia na tworzone wynalazki poza laboratorium, a także poszerzają wpływ na jakoś finansowanych przez NSF grantów na badania podstawowe. W programie biorą udział drużyny składające się z naukowców, przedsiębiorców i mentorów.

Podczas trwania I-Corps uczestnicy uczą się jak z powodzeniem zmieniać własną wiedzą i wyniki prac B+R w produkty i usługi, które mogą zostać wprowadzone na rynek z korzyścią dla klientów i społeczeństwa. Jednak to doświadczenie nie polega na napisaniu raportu, biznes planu czy wniosku grantowego. Końcowym rezultatem nie jest nawet publikacja lub nawet prezentacja wyników. Zamiast tergo I-Corps wymusza na uczestnikach kontakt z otoczeniem poprzez rozmowy z potencjalnymi klientami, partnerami oraz konkurentami i zmierzenie się z chaosem i niepewnością związanymi z tworzeniem udanych innowacji. Głównym osią programu jest wyjście z laboratorium/uniwersytetu.

Metodologia Lean LaunchPad

I-Corps jest zbudowany na podstawie kursu Lean LaunchPad opracowanego na Uniwersytecie Stanforda wzbogaconego o elementy zaprojektowane specjalnie pod potrzeby grantobiorców NSF. Wszyscy członkowie drużyn biorą udział w warsztatach wprowadzających, po czym w kolejnych tygodniach prowadzą rozmowy z potencjalnymi potencjalnymi klientami, partnerami oraz konkurentami i omawiają ich wyniki podczas webowych spotkań.

Dzięki połączeniu specjalnie stworzonego programu nauczania ze wsparciem doświadczonych mentorów uczestnicy uczą się jak rozpoznawać możliwości biznesowe, które wyłaniają się z prac B+R oraz jak transformować te wyniki w produkty i usługi wartościowe dla klientów i społeczeństwa.

Rola I-Corps w systemie innowacji

Poprzez rozwój elementów I-Corps ( I-Corps Nodes and I-Corps Sites) NSF buduje Narodową Sieć Innowacji, która będzie współpracować w celu tworzenia, wykorzystania oraz utrzymania narodowego ekosystemu innowacji. I-Corps Nodes (Węzły, będące związane z różnymi ośrodkami akademickimi) bedą wspierać badanie innowacji, edukację w tym kierunku, jak również wspierać dalsze tworzenie technologii, produktów oraz procesów z korzyścią dla społeczeństwa. Połączone ze sobą węzły sieci mogą być różnorodne w zakresie przedmiotów badań, dostępnych zasobów, narzędzi, programów oraz możliwości.

Poszczególne węzły I-Corps wspólne:

  • identyfikować, rozwijać i wspierać obiecujące pomysły, które w przyszłości mogą tworzyć wartość,
  • tworzyć i implementować narzędzia i zasoby, które zwiększają zdolności do tworzenia innowacji
    – zbierać, analizować, oceniać i używać danych i informacji pozyskanych w ramach przeprowadzania poszczególnych edycji programu I-Corps
    – dzielić się i wspólnie wykorzystywać dobre praktyki na rzecz zwiększania dobrobytu społeczeństwa.

edit: Będąc na programie Top500 Innovators, w ramach projektu zaliczeniowego stworzyliśmy filmik dotyczący programu I-Corps oraz możliwości jego wprowadzenia do Polski. Korzystając z okazji dziękuję zespołowi w składzie: Rafał Mech, Karolina Wojtowicz, Iza Gołębiewska, Michał Piotrowski, Rafał Urniaż. Praca z Wami to była czysta przyjemność!

Źródła:
- grafika jest własnością NSF i została pobrana ze stronyNSF
- informacje zawarte na stornie NSF 
- informacje zebrane podczas pobytu na UC Berkeley od organizatorów, uczestników oraz mentorów zaangażowanych w prowadzenie I-Corps

Podobne wpisy