Wpisz czego szukasz i naciśnij enter. Aby zrezygnować wciśnij Esc.

RIS – Regionalne Inteligentne Specjalizacje

RIS

Regionalne Inteligentne Specjalizacje (RIS) są jednym z instrumentów wspomagających osiągnięcie celów Regionalnych Strategii Innowacji dla danego Województwa. W większości z województw wsparcie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, na prace B+R otrzymają tylko projekty wpisujące się w RIS.

Podstawą tych obszarów są specjalizacje gospodarcze, czyli sektory o dużym potencjale innowacyjnym i konkurencyjnym, specjalizacje naukowe i technologiczne, czyli obszary o dużej aktywności wdrożeniowej i patentowej oraz społeczne.

RIS – Regionalne Inteligentne Specjalizacje w podziale na województwa:

Dolnośląskie:

1. Branża chemiczna i farmaceutyczna
2. Mobilność przestrzenna
3. Żywność wysokiej jakości
4. Surowce naturalne i wtórne
5. Produkcja maszyn urządzeń, obróbka materiałów
6. Technologie informacyjno – komunikacyjne (ICT)

Regionalna Strategia Innowacji WD 2011-2020

Kujawsko-pomorskie:

1. Najlepsza bezpieczna żywność – przetwórstwo, nawozy i opakowania
2. Medycyna, usługi medyczne i turystyka zdrowotna
3. Motoryzacja, urządzenia transportowe i automatyka przemysłowa
4. Narzędzia, formy wtryskowe, wyroby z tworzyw sztucznych
5. Przetwarzanie informacji, multimedia, programowanie, usługi ICT
6. Biointeligentna specjalizacja – potencjał naturalny, środowisko, energetyka
7. Transport, logistyka, handel – szlaki wodne i lądowe
8. Dziedzictwo kulturowe, sztuka, przemysły kreatywne

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Lubelskie:

1. Biogospodarka
2. Medycyna i zdrowie
3. Informatyka i automatyka
4. Energetyka niskoemisyjna

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego do roku 2020

Lubuskie:

1. Zielona gospodarka,
2. Zdrowie i jakość życia w regionie,
3. Innowacyjny (nowoczesny) przemysł tradycyjny,
4. Współpraca i kooperacja biznesowa

Dokument źródłowy

Łódzkie:

1. Nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo);
2. Zaawansowane materiały budowlane;
3. Medycyna, farmacja, kosmetyki;
4. Energetyka, w tym odnawialne źródła energii;
5. Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze;
6. Informatyka i telekomunikacja.

Wykaz Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych

Małopolskie:

1. Nauki o życiu (life sciences)
2. Energia zrównoważona
3. Technologie informacyjne i komunikacyjne
4. Chemia
5. Produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych
6. Elektrotechnika i przemysł maszynowy
7. Przemysły kreatywne i czasu wolnego

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020

Mazowieckie:

1. Bezpieczna żywność
2. Inteligentne systemy zarządzania
3. Nowoczesne usługi dla biznesu
4. Wysoka jakość życia

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku

Opolskie:

1. Technologie chemiczne (zrównoważone)
2. Zrównoważone technologie budownictwa i drewna
3. Technologie przemysłu maszynowego i metalowego
4. Technologie przemysłu energetycznego (w tym OZE, poprawa efektywności energetycznej)
5. Technologia rolno-spożywcza, zdrowa żywność,

Regionalna strategia innowacji województwa opolskiego do roku 2020

Podkarpackie:

1. Lotnictwo i kosmonautyka,
2. Jakość życia,
3. Informacja i telekomunikacja (ICT).
Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji

Podlaskie:

1. Sektor rolno-spożywczy i sektory powiązane z nim łańcuchem wartości.
2. Usługi medyczne oraz nauki o życiu i sektory powiązane z nimi łańcuchem wartości.
3. Ekoinnowacje, nauki o środowisku i sektory powiązane z nimi łańcuchem wartości.
4. Przemysł maszynowy i sektory powiązane z nim łańcuchem wartości.

Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+

Pomorskie:

1. Technologie off-shore i portowo-logistyczne;
2. Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie;
3. Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw;
4. Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się.

Dokument źródłowy

Śląskie:

1. energetyka (w tym OZE),
2. medycyna i turystyka zdrowotna,
3. ICT multimedia,

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013–2020

Świętokrzyskie:

1. Zasobooszczędne budownictwo,
2. Przemysł metalowo-odlewniczy,
3. turystyka zdrowotna i prozdrowotna
4. Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze.
5. Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT),
6. Zrównoważony rozwój energetyczny oraz branża targowo-kongresowa

Od absorpcji do rezultatów – jak pobudzić potencjał województwa świętokrzyskiego 2014-2020+

Warmińsko-mazurskie:

1. Ekonomia wody,
2. Meblarstwo,
3. Żywność wysokiej jakości.

Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020+

Wielkopolskie:

1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów
2. Wnętrza przyszłości
3. Przemysł jutra
4. Wyspecjalizowane procesy logistyczne
5. Rozwój oparty na ICT
6. Nowoczesne technologie medyczne

Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020

Zachodniopomorskie:

1. Biogospodarka (oparta o naturalne zasoby regionu i jego potencjał gospodarczy oraz naukowo-badawczy),
2. Działalność morska i logistyka (w tym technika morska, branża, która jest mocno osadzona w regionie, ale która musi odpowiadać na współczesne wyzwania),
3. Przemysł metalowo-maszynowy (w regionie przybywa firm z tego sektora, zwiększa się oferta parków przemysłowych, dodatkowym atutem są cenne doświadczenie związane z przemysłem okrętowym),
4. Usługi przyszłości (dynamicznie rozwijająca się branża ICT, IT, KPO, czy przemysły kreatywne)
5. Turystyka i zdrowie (wykorzystanie zasobów przyrodniczych i dorobku kulturowego)

Założenia do procesu identyfikacji inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego

Podobne wpisy