Wpisz czego szukasz i naciśnij enter. Aby zrezygnować wciśnij Esc.

Wycena technologii

Wycena technologii

Wszystkie wyceny przeprowadzamy w oparciu o sprawdzoną i uznaną metodologię oraz standardy wyceny obowiązujące na rynku.

Wycena może być potrzebna przy różnych okazjach – komercjalizacji bezpośredniej, ubieganiu się o dotację lub jej rozliczaniu czy ustaleniach dotyczących współpracy. Mając na uwadze różne potrzeby oraz różne specyfiki technologii przygotowujemy wyceny w 3 wariantach.

Oferujemy zarówno wyceny technologii, jak i wyceny patentów, wyceny zgłoszeń patentowych, wyceny know-how oraz wyceny innych wartości niematerialnych i prawnych oraz udziałów.

Cennik wyceny technology

PODSTAWOWApolecana gdy technologia znajduje się na wczesnym etapie rozwoju - 1-4 TRL oraz gdy ochrona IP nie występuje lub jest słaba
PLNod 3 500
netto za raport
 • analiza przedmiotu wyceny i rynku dostarczonych przez zlecającego
 • opis metodologii wyceny
 • wycena wartości technologii
 • analiza wrażliwości wyceny
 • analiza ryzyka
PEŁNApolecana gdy technologia jest powyżej 5 etapu TRL, gdy określone są podstawowe parametry komercjalizacji oraz przy złożonej strukturze IP
PLNod 6 500
netto za raport
 • analiza przedmiotu wyceny
 • pogłębiona analiza rynku
 • opis i wybór metodologii wyceny
 • wycena wartości technologii
 • analiza wrażliwości wyceny
 • analiza ryzyka
DUE DILLIGENCEpolecana gdy wycena musi spełniać specjalne wymagania oraz podejmowaniu decyzji dot. dalszego rozwoju technologii i ustalania warunków transakcji
ustalana
indywidualnie
 • indywidualnie ustalana zawartość raportu z wyceny, w tym:
 • opis przedmiotu wyceny
 • analiza rynku docelowego
 • wariantowa wycena wartości
 • analiza stawek opłat licencyjnych w branży
 • analiza modeli biznesowych stosowanych w branży
 • analizy czystości i zdolności patentowej