Wpisz czego szukasz i naciśnij enter. Aby zrezygnować wciśnij Esc.

Biznes plan – dlaczego i jak?

Coraz częściej można usłyszeć, że era biznes planów się skończyła, szczególnie w przedsięwzięciach innowacyjnych i startupach. Część osób twierdzi, że są one wróżeniem z fusów i są nieodpowiednie do dzisiejszych czasów.Czy słusznie? Zdecydowanie nie. Biznesplan wciąż jest niezbędnym elementem w skutecznym budowaniu firmy. Dlaczego? Na to pytanie odpowiadamy w dzisiejszym artykule.

Esencja biznes planu

Współczesny biznes plan to przede wszystkim dobrze opisany model finansowy pokazujący potencjał biznesowy Waszych pomysłów oraz sposób w jaki zamierzacie wprowadzić je w życie. Zawiera on zarówno liczbowe zestawienie tego ile chcecie wygenerować gotówki, a ile wydać, jak również uzasadnienie z czego te liczby wynikają. W skrócie, biznes plan będzie zawierać przedstawienie co chcecie zaproponować klientom, kim oni są, jak dużo ich jest, dlaczego skorzystają z Waszej oferty, a nie konkurencyjnej, także kto i jak zamierza tego dokonać oraz jakie są czynniki ryzyka mogące doprowadzić do niepowodzenia.

Biznes plan pokazuje on Waszą wizję i sposób w jaki zamierzacie przeistaczać Waszą koncepcję czy startup w biznes.

Po co biznes plan?

Po pierwsze stanowi punkt wyjścia. Pozwala zebrać myśli i dane czy pomysł ma szansę i potencjał na przynoszenie zysku. Oczywiście, najlepiej weryfikuje to rynek. Jednak często wystarczy rozeznanie w rynku, żeby nie stracić czasu i pieniędzy tworząc coś co nie ma potencjału przyniesienia zysku. Ważne jest, żeby wejście na rynek z nowym produktem lub usługą było tzw. educated guess, a nie działaniem po omacku.

Po drugie, pozwala na zarządzanie firmą, jako że stanowi wspólną wizję zarządzających i udziałowców odnośnie podejmowanych działań biznesowych. Biznes plan wymusza zaplanowanie niezbędnych wydatków do osiągnięcia założonych i realistycznych (chociaż ambitnych) celów. Przez to możliwe jest określenie zapotrzebowania na gotówkę, ilości niezbędnych osób do pracy itp. Innym istotnym punktem jest sprawdzanie czy podejmowane działania przekładają się zamierzone rezultaty i modyfikowanie strategii działania.

Po trzecie, posiadanie modelu finansowego pozwala na analizy „co by było gdyby” – czyli rozważenie różnych scenariuszy. Na przykład, czy pomysł nadal będzie miał potencjał biznesowy, jeśli okaże się, że koszt klienta jest o 100% większy niż zakładaliście? Te analizy są potrzebne zarówno Wam, jak i Waszym inwestorom.

I ostatecznie, posiadanie biznes planu i modelu finansowego jest konieczne przy szukaniu zewnętrznego finansowania, szczególnie u funduszy venture capital. Umożliwia on zarówno ocenę potencjału projektu biznesowego, jak i zdolność pomysłodawców do jego realizacji.

Elementy biznes planu

Zanim przedstawimy Wam listę elementów które powinien zawierać biznes plan, chcielibyśmy się z Wami podzielić kilkoma ogólnymi, niemal filozoficznymi uwagami. Biznes plan musi być treściwy, ale w miarę możliwości krótki. Po drugie, biznes plan musi być zarówno wizjonerski, jak i mocno osadzony w rzeczywistości. W związku z tym należy wpisywać tylko istotne informacje w sposób jasny, spójny i logiczny.

Mając powyższe wytyczne można rozpocząć tworzenie biznes planu. Poniżej przestawiamy główne jego punkty z krótkim wyjaśnieniem.

1. PODSUMOWANIE

Można zaryzykować stwierdzenie, że to kluczowa część biznes planu. Jeśli będzie niezrozumiale napisana zniechęci do zapoznania się ze szczegółami waszego biznesu.

2. OPIS FIRMY i ZESPOŁU

W tym punkcie należy podać podstawowe informacje na temat: formy prowadzenia działalności, historii pozyskiwania finansowania publicznego i prywatnego, a także strukturę właścicielską. Bardzo istotnym jest opis zespołu zarządzającego – ich kompetencji, doświadczenia i zakresu obowiązków.

3. OPIS PRODUKTU/USŁUGI

Opis powinien obejmować to na czym polega świadczona przez Was działalność, jakie potrzeby klientów zaspakaja, jakie są substytuty. Należy również opisać dalsze możliwości rozwoju oraz etap na jakim obecnie znajdują się prace nad rozwiązaniem. Warto też podać bez zbędnych szczegółów, z jakich technologii i metod produkcji korzystacie.

4. RYNEK

Opis rynku to przedstawienie w jakim środowisku będziecie działać: czy rynek jest w ogóle istnieje i ludzie zdają sobie sprawę z potrzeby, którą chcecie zaspakajać czy dopiero musicie go stworzyć, jaka jest konkurencja, kim jest Wasz klient, w jaki sposób podejmuje decyzje, jak bardzo wrażliwy jest na cenę itp. Kolejnymi czynnikami do przeanalizowania są bariery wejścia na rynek i wymogi prawne.

5. MARKETING

Ten punkt to wyjaśnienie jak chcecie zdobyć klientów, dlaczego w ten sposób i ile to będzie kosztować.

6. MODEL BIZNESOWY

W tym punkcie należy omówić w jaki sposób będziecie zarabiać oraz jakie ponosić będziecie koszty prowadzenia działalności. Możecie skorzystać z Business Model Canvas lub Lean Canvas, aby lepiej zobrazować wasze przedsięwzięcie. Część informacji potrzebnych do tego będziecie mieli już zebrane, przygotowując poprzednie punkty.

7. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ i KAMIENIE MILOWE

Harmonogram to nic innego jak plan kiedy chcecie osiągać kolejne cele i jak dużo czasu potrzebujecie na kolejne fazy.

8. PLAN FINANSOWY

Plan finansowy to tak naprawdę wyrażenie pomysłu na tworzenie biznesu w liczbach. Pamiętajcie, że prognozy to nie liczby „wyssane z palca”. Muszą one być poparte znajomością rynku na którym chcecie działać. Trzy najważniejsze pozycje do zaprognozowania to przychody, koszty oraz wydatki inwestycyjne. Musicie też uwzględnić ewentualne transze finansowania. Mając te informacje jesteście w stanie sprawdzić, czy Wasz biznes będzie zarabiać.

W tym punkcie warto też zrobić analizę scenariuszy i przygotować plan finansowy przy różnych założeniach dotyczących wysokości poszczególnych pozycji.

Poprawność oczekiwań i zmiany (biznes) planu

Często słyszy się argument, że nie warto robić biznes planu ponieważ przewidywania i tak się nie sprawdzają. Nie muszą. Nie same liczby są najważniejsze, ale uzasadnienia. Istotne jest w jaki sposób zamierzasz osiągnąć zakładane przychody oraz jakie musisz ponieść w związku z tym koszty.

Rzeczywiście, twierdzenie, że w 5 miesiącu uzyskasz 100 tys. przychodów jest bezwartościowe. Ale jeśli pokażesz, że opierasz swoje przewidywanie na dogłębnie poznanym rynku, rozpoznaniu konkurencji i zbadanych potrzebach klientów – to inna sprawa.

A co jeśli się nie sprawdzi? Wtedy trzeba zastanowić się które z naszych założeń (hipotez) się nie potwierdziła i odpowiednio zmodyfikować swój biznes plan i model finansowy.

W ten sposób dochodzimy do kolejnej ważnej kwestii. Biznesplan żeby spełniać swoją funkcję drogowskazu musi być dynamiczny. Wraz z kolejnymi etapami rozwoju Waszego biznesu i kolejnymi iteracjami w rozwoju produktu lub usługi, powinien być modyfikowany. Pozwala to zobaczyć jak zmiany należy wprowadzić i jakie one będą miały wpływ na dalszy rozwój biznesu.

Podobne wpisy