Wpisz czego szukasz i naciśnij enter. Aby zrezygnować wciśnij Esc.

Dotacje na B+R

Finansowanie dotacyjne – środki krajowe i Horyzont2020 na B+R

Pomagamy zapewnić finansowanie innowacyjnych projektów poprzez pozyskiwanie środków z krajowych i międzynarodowych programów dotacyjnych.

Innowacje często wymagają poniesienia znacznych nakładów finansowych. Pomagamy zapewnić środki na rozwój poprzez dotacje oraz wspieramy w administrowaniu projektami dofinansowanych ze środków publicznych.

Aktualne programy

SME instrument

SME Instrument

SME Instrument to dedykowany małym i średnim przedsiębiorcom program Komisji Europejskiej (część Horyzontu 2020), mający na celu umożliwienie im wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Składa się on z 3 faz:

  • Faza 1 – wykonanie biznesplanu oraz studium wykonalności dla wdrożenia (ryczałtowe finansowanie 50 tys. €)
  • Faza 2 – prace rozwojowe, których celem jest doprowadzenie rozwiązania do gotowości wdrożeniowej (finansowanie 70% kosztów w wysokości od 0,5 do 2,5 mln € – poziom dofinansowania nie do osiągniecia w ramach programów krajowych jeśli chodzi o prace rozwojowe, dodatkowo koszty pośrednie stanowią aż 25% projektu)
  • Faza 3 – mentoring oraz poszukiwanie inwestora (brak wsparcia stricte finansowego.

Więcej informacji

logo_FE_Inteligentny_Rozwoj_rgb

PO IR 1.1.1. Szybka Ścieżka

Adresatami konkursów w tzw. „Szybkiej Ścieżce” są przedsiębiorcy, zarówno ci spełniający kryteria MŚP jak i duże przedsiębiorstwa (oddzielne konkursy). Mogą się oni ubiegać o dofinansowanie projektów B+R, które obejmują realizację badań przemysłowych i/lub prace rozwojowe. Minimalna wartość projektu w przypadku MŚP wynosi 2 mln zł. Konkurs wyróżnia się uproszczoną procedurą aplikacji. Dofinansowanie otrzymają projekty służące rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzmacnianiu ich konkurencyjnej pozycji na rynku. Przedmiot projektu musi wpisywać się w tzw. „Krajową Inteligentną Specjalizację”.

Więcej informacji

logo_FE_Inteligentny_Rozwoj_rgb

PO IR 2.1. Centra B+R

Wsparcie obejmuje tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służy tworzeniu innowacyjnych produktów i usług. Działanie ma przyczynić się do powstawania działów badawczo-rozwojowych i laboratoriów w przedsiębiorstwach oraz tworzenia centrów badawczo-rozwojowych. Program dedykowany jest przedsiębiorstwom, w tym w szczególności MŚP. W zależności od miejsca realizacji projektu, wysokość dofinansowania może osiągnąć nawet 70%. Dofinansowanie otrzymają projekty służące rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzmacnianiu ich konkurencyjnej pozycji na rynku. Przedmiot projektu musi wpisywać się w tzw. „Krajową Inteligentną Specjalizację”.

Więcej informacji