Wpisz czego szukasz i naciśnij enter. Aby zrezygnować wciśnij Esc.

Finansowanie B+R – Harmonogramy naboru wniosków instytucji pośredniczących oraz Horyzont 2020

We wpisie przedstawiamy harmonogramy konkursów instytucji pośredniczących w finansowaniu B+R oraz tych orgaznizowanych w ramach ogólnounijnego działania Horyzont 2020, który daje możliwość innowacyjnym podmiotom (zarówno z obszaru biznesu jak i nauki) pozyskać dodatkowe, znaczące środki na finansowanie B+R oraz komercjalizacji ich wyników. Ustawa budżetowa na rok 2015 (dział 28 budżetu – dotyczący badań naukowych i prac rozwojowych – nie obejmuje nakładów na dydaktykę uczelni), przewiduje przeznaczenie na naukę środków na poziomie 7,308 mld zł. Kwota ta jest o 116% wyższa niż w roku 2006, kiedy to na finansowanie sektora B+R przeznaczono 3,380 mld zł.

Przyrost ten osiągnięto między innymi dzięki udziałowi środków unijnych, z których to w 2015 roku na finansowanie działalności badawczo-rozwojowej zostanie przeznaczonych 1,895 mld zł (przy czym warto podkreślić, iż tylko 307 mln zł przewidziano wydać w 2015 roku w oparciu o wszystkie krajowe programy operacyjne na lata 2014-2020, pozostała kwota wynika z kończenia już wcześniej rozpoczętych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka).

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Łączny budżet Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na 2015 rok wyniesie 1,732 mld zł (dotacje ogółem, w tym środki unijne). Zgodnie z ustawą budżetową na 2015 rok, NCBiR planuje przyznać innym podmiotom środki w łącznej sumie 1,880 mld zł. Poniższy harmonogram przedstawia orientacyjne terminy naborów wniosków w poszczególnych konkursach kierowanych przez NCBiR.

Rodzaj programu Nazwa działania Okres naboru wniosków
Finansowanie badań stosowanych WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIE Z GDDKiA – RID luty-kwiecień
Finansowanie badań stosowanych STRATEGMED kwiecień-czerwiec
Finansowanie badań stosowanych BIOSTRATEG maj-lipiec
Finansowanie badań stosowanych BLUE GAS wrzesień
Finansowanie badań stosowanych LIDER styczeń-marzec
B+R, komercjalizacja w podmiotach CuBR maj-lipiec
B+R, komercjalizacja w podmiotach GO_GLOBAL kwiecień-lipiec
B+R obrona i bezpieczeństwo Projekty rozw. /07 maj-lipiec
PO IR Dział. 1.1 – MSP kwiecień-grudzień
PO IR Dział. 1.1 – DUŻE październik-grudzień
PO IR INNOMED październik-listopad
PO IR INNOLOT kwiecień-czerwiec
PO IR DEMONSTRATOR maj-lipiec oraz grudzień
POWER Dział. 3.1 Studiujesz? Praktykuj! wrzesień-październik
POWER Dział. 3.1 Prog. roz. kom. kwiecień-maj
POWER Działanie 3.1 Wsparcie akademickich biur karier… maj-czerwiec
PO PC E-Pionier kwiecień-maj

Wskazane terminy mogą ulec zmianie. O szczegółowych datach naborów NCBiR będzie informować w osobnych komunikatach.

Narodowe Centrum Nauki

Budżet Narodowego Centrum Nauki wynosi w 2015 roku 915 mln zł. Poniżej harmonogram składania wniosków konkursowych.

Nazwa konkursu Rozpoczęcie naboru wniosków Zakończenie naboru Rozstrzygnięcie konkursu
OPUS 16 marca 16 czerwca 16 grudnia
OPUS 15 września 15 grudnia 15 czerwca 2016
PRELUDIUM 16 marca 16 czerwca 16 grudnia
PRELUDIUM 15 września 15 grudnia 15 czerwca 2016
SONATA 15 września 15 grudnia 15 czerwca 2016
SONATA BIS 15 czerwca 15 września 15 marca 2016
HARMONIA 15 czerwca 15 września 15 marca 2016
MAESTRO 15 czerwca 15 września 15 marca 2016
FUGA 15 grudnia 15 marca 2016 15 września 2016
ETIUDA 15 grudnia 15 marca 2016 15 września 2016
SYMFONIA 15 grudnia 15 marca 2016 15 września 2016

Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów zostaną umieszczone na stronie NCN po zatwierdzeniu odpowiednimi uchwałami Rady Narodowego Centrum Nauki

HORYZONT 2020

Poza programem SME Instrument (przeznaczony tylko dla małych i średnich przedsiębiorstw), beneficjentami finansowania z Horyzontu mogą być konsorcja złożone z podmiotów i/lub instytucji naukowych z co najmniej trzech różnych państw członkowskich lub stowarzyszonych Unii Europejskiej. Poniżej harmonogram składania wniosków konkursowych.

Nazwa programu Budzet w mln. euro Otwarcie naboru Zamknięcie naboru
WATER INNOVATION: BOOSTING ITS VALUE FOR EUROPE (I FAZOWY) 21 10-12-2014 21-04-2015
WATER INNOVATION: BOOSTING ITS VALUE FOR EUROPE (II FAZOWY) 75 10-12-2014 21-04-2015; FAZA 2: 08-09-2015
SME INSTRUMENT – PHASE 1 26,6 18-12-2014 18-03-2015; 17-06-2015; 17-09-2015; 16-12-2015
SME INSTRUMENT – PHASE 2 233,7 18-12-2014 18-03-2015; 17-06-2015; 17-09-2015; 16-12-2015
BLUE GROWTH: UNLOCKING THE POTENTIAL OF SEAS AND OCEANS 2 25-07-2014 11-06-2015
SUSTAINABLE FOOD SECURITY 0,5 25-07-2014 11-06-2015
CALL FOR TWINNING 65,3 02-07-2014 07-05-2015
FAST TRACK TO INNOVATION 100 06-01-2015 29-04-2015; 01-12-2015; 01-09-2015
APPLICATIONS IN SATELLITE NAVIGATION-GALILEO 25 04-11-2014 08-04-2015
MAKING SCIENCE EDUCATION AND CAREERS ATTRACTIVE FOR YOUNG PEOPLE 8,9 22-04-2015 16-09-2015
HEALTH CO-ORDINATION ACTIVITIES 29 30-07-2014 24-02-2015
NANOTECHNOLOGIES, ADVANCED MATERIALS AND PRODUCTION (2 FAZY) 148,4 22-10-2014 26-03-2015; FAZA 2: 08-09-2015
NANOTECHNOLOGIES, ADVANCED MATERIALS AND PRODUCTION PILOTS 64,4 22-10-2014 26-03-2015;
NANOTECHNOLOGIES, ADVANCED MATERIALS AND PRODUCTION CSA 2,7 22-10-2014 26-03-2015;
NANOTECHNOLOGIES, ADVANCED MATERIALS AND PRODUCTION ERA-NET 12,8 22-10-2014 26-03-2015;
ERC CONSOLIDATOR GRANT CoG 585 13-11-2014 12-03-2015
ERC CONSOLIDATOR GRANT AdG 630 10-02-2015 02-06-2015
INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES 561 15-10-2014 14-04-2015
DISASTER-RESILIENCE: SAFEGUARDING AND SECURING SOCIETY, INCLUDING ADAPTING TO CLIMATE CHANGE 76,7 25-03-2015 27-08-2015
DEVELOPING GOVERNANCE FOR THE ADVANCEMENT OF RESPONSIBLE RESEARCH AND INNOVATION 5,5 22-04-2015 16-09-2015
CLUSTER FACILITATED PROJECTS FOR NEW INDUSTRIEL CHAINS (2 FAZOWY) 24,9 25-07-2014 30-04-2015; FAZA 2: 09-09-2015
CAPITALISING THE FULL POTENTIAL OF ON-LINE COLLABORATION 2,4 11-12-2013 10-03-2015; FAZA 2: 12-08-2015
ENHANCING SME INNOVATION CAPACITY BY PROVIDING BETTER INNOVATION SUPPORT 1,7 25-07-2014 29-04-2015
PEER LEARNING OF INNOVATION AGENCIES 1,4 11-12-2013 14-05-2015; 14-07-2015; 14-10-2015
OVERCOMING THE CRISIS: NEW IDEAS, STRATEGIES AND GOVERNANCE STRUCTURES FOR EUROPE 12 10-12-2014 28-05-2015
OVERCOMING THE CRISIS: NEW IDEAS, STRATEGIES AND GOVERNANCE STRUCTURES FOR EUROPE – SOCIETY 5 10-12-2014 28-05-2015
WASTE: A RESOURCE TO RECYCLE, REUSE AND RECOVER RAW MATERIALS, 1 FAZA 4 10-12-2014 21-04-2015
WASTE: A RESOURCE TO RECYCLE, REUSE AND RECOVER RAW MATERIALS, 2 FAZY 54 10-12-2014 21-04-2015; 2 FAZA: 08-09-2015
ERC PROOF OF CONCEPT GRANT 20 07-11-2014 28-05-2015; 01-10-2015
INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (IF) 215 12-03-2015 10-09-2015
NEW FORMS OF INNOVATION 13,5 10-12-2014 28-05-2015; 01-10-2015
MARIE SKŁODOWSKA-CURIE RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE (RISE) 80 06-01-2015 28-04-2015
SMART CITIES AND COMMUNITIES 107,2 10-12-2014 05-05-2015
EUROPE AS A GLOBAL ACTOR 25 10-12-2014 28-05-2015
EUROPE AS A GLOBAL ACTOR – INCO 10,4 10-12-2014 12-05-2015
IMI2 3RD CALL FOR PROPOSALS (2 FAZY) 112,9 17-12-2014 24-03-2015; 2 FAZA: 22-09-2015
FET-OPEN – NOVEL IDEAS FOR RADICALLY NEW TECHNOLOGIES – COORDINATION AND SUPPORT ACTIONS 3 01-10-2014 31-03-2015; 29-09-2015
FIGHT AGAINST CRIME AND TERRORISM 42,2 25-03-2015 27-08-2015
INNOVATIVE, SUSTAINABLE AND INCLUSIVE BIOECONOMY 27 25-07-2014 11-06-2015
GREEN VEHICLES 2015 30 24-06-2015 15-10-2015
SUPPORT TO INNOVATION, HUMAN RESOURCES, POLICY AND INTERNATIONAL COOPERATION 14 10-12-2014 21-04-2015
LEIT-SPACE-COMPETITIVENESS OF THE EUROPEAN SPACE SECTOR-2015 39 04-11-2014 08-04-2015
DEVELOPING NEW WORLD-CLASS RESEARCH INFRASTRUCTURES 6 10-12-2014 21-04-2015
DIGITAL SECURITY: CYBERSECURITY, PRIVACY AND TRUST 50,2 25-03-2015 27-08-2015
THE YOUNG GENERATION IN AN INNOVATIVE, INCLUSIVE AND SUSTAINABLE EUROPE 9,5 10-12-2014 28-05-2015
EU-BRAZIL RESEARCH AND DEVELOPMENT COOPERATION IN ADVANCED CYBER INFRASTRUCTURE 7 15-10-2014 21-04-2015
INTEGRATING SOCIETY IN SCIENCE AND INNOVATION 22 22-04-2015 16-09-2015
PROMOTING GENDER EQUALITY IN RESEARCH AND INNOVATION 9 22-04-2015 16-09-2015
NEW FORMS OF INNOVATION 9,2 10-12-2014 28-05-2015
COMPETITIVE LOW-CARBON ENERGY – 2 93 10-12-2014 05-05-2015
COMPETITIVE LOW-CARBON ENERGY – 3 189,5 10-12-2014 05-05-2015
REFLECTIVE SOCIETIES: CULTURAL HERITAGE AND EUROPEAN IDENTITIES 17,5 10-12-2014 28-05-2015
REFLECTIVE SOCIETIES: CULTURAL HERITAGE AND EUROPEAN IDENTITIES – 6 10 10-12-2014 28-05-2015
PROTECTION OF EUROPEAN ASSETS IN AND FROM SPACE-2015-LEIT SPACE 6,5 04-11-2014 08-04-2015
EARTH OBSERVATION-2015-LEIT SPACE 25 04-11-2014 08-04-2015
GROWING A LOW CARBON, RESOURCE EFFICIENT ECONOMY WITH A SUSTAINABLE SUPPLY OF RAW MATERIALS 116 10-12-2014 21-04-2015
GROWING A LOW CARBON, RESOURCE EFFICIENT ECONOMY WITH A SUSTAINABLE SUPPLY OF RAW MATERIALS (2 FAZOWY) 50 10-12-2014 21-04-2015; 2 FAZA: 08-09-2015
ENERGY EFFICIENCY RESEARCH & INNOVATION 21,9 10-12-2014 04-06-2015
ENERGY EFFICIENCY – MARKET UPTAKE 54,3 10-12-2014 04-06-2015
ENERGY EFFICIENCY – MARKET UPTAKE PDA 5 10-12-2014 04-06-2015
COFUND – CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL PROGRAMMES 80 14-04-2015 01-10-2015
BORDER SECURITY AND EXTERNAL SECURITY 42,2 25-03-2015 27-08-2015
MOBILITY FOR GROWTH SingleStage-A 21 10-12-2014 23-04-2015
MOBILITY FOR GROWTH SingleStage-B 18,5 24-06-2015 15-10-2015
MOBILITY FOR GROWTH TwoStages 144,5 10-12-2014 23-04-2015; 2 FAZA: 15-10-2015
PERSONALISING HEALTH AND CARE SingleStage 104,5 30-07-2014 21-04-2015
PERSONALISING HEALTH AND CARE SingleStage RTD 88 30-07-2014 24-02-2015
BIOTECHNOLOGY (2 FAZOWY) 28,8 10-12-2014 26-03-2015; 2 FAZA: 08-09-2015

W przypadku pytań związanych z finansowaniem B+R oraz komercjalizacji zapraszamy do kontaktu. Zachęcamy również do śledzenia kolejnych wpisów na naszym blogu.

Podobne wpisy