Wpisz czego szukasz i naciśnij enter. Aby zrezygnować wciśnij Esc.

II Międzynarodowe Forum Innowacji w Gliwicach

19 września 2014 mieliśmy przyjemność uczestniczyć w II Międzynarodowym Forum Innowacji, które odbyło się na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Spotkanie, organizowane przez miasto Gliwice w ramach projektu „Nowe technologie – nowe horyzonty”, było okazją do wymiany doświadczeń między przedstawicielami sektora publicznego, świata biznesu oraz nauki na temat pobudzania gospodarki poprzez wdrażanie innowacji.

Podczas konferencji eksperci reprezentujący m.in. polskie przedsiębiorstwa i światowe koncerny IT oraz europejskie i azjatyckie uczelnie wyższe, zastanawiali się, jakie czynniki warunkują sukces w dziedzinie innowacji, podnosząc kwestie kształtowania się w państwie innowacyjnej gospodarki, roli systemu edukacji, kreatywności jednostki i instytucjonalnych mechanizmów we wspieraniu innowacyjnych rozwiązań.

Prof. Tadeusz Baczko z Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN; Michał Turczyk, dyrektor w Zespole R&D and Governmental Incentives, Deloitte; prof. Jan Kosmol, Prezes Technoparku Gliwce; Tomasz Szczęsny, autor koncepcji i książki „Strategia 2w1”; Bartosz Krzemiński, prezes zarządu, Newag Gliwice; Krzysztof Kuliński, prezes i współzałożyciel, Research and Engeneering Centre; Jarosław Czaja, założyciel, Future Processing oraz gospodarze spotkania – Prezydent Zygmunt Frankiewicz oraz jego zastępca Adam Neumann to tylko niektórzy z prelegentów, którzy dyskutowali o tym jak udrażniać przepływ zasobów i wiedzy między uczelniami a biznesem, zastanawiali się się czym powinien odznaczać się współczesny naukowiec/badacz/twórca innowacji oraz szukali odpowiedzi na pytania dotyczące rozsądnego finansowania inwestycji w nowe technologie.

Goście z zagranicy, między innymi Marko Torkkeli z Singapore Management University, Paul Clarke, właściciel, Equity & Grant, Leonid Chechurin z Lappeenranta University of Technology, wspólnie rozważali jakie czynniki warunkują sukces w dziedzinie innowacji.

„Wierzymy, że tylko skonfrontowanie stanowisk przedstawicieli biznesu, nauki i administracji może wnieść powiew świeżości w dyskusję na temat efektywnego wdrażania rozwiązań opartych na wiedzy” – uważa Luk Palmen, prezes InnoCo i jeden z gości Forum.

W ramach projektu „Nowe technologie – nowe horyzonty” oprócz konferencji odbyły się również targi Media Tent, podczas których zwiedzający mogli zapoznać się z najnowszymi nowinkami technologicznymi. Wśród wystawców znaleźli się m.in.: I3D, Infinity Dreams, CD Project, High Flyers, Cortland, Saturn, Tauron, Roboty i spółka, 3D Blue, parki nauki i rozrywki Krasiejów i Bałtów.

Zdjęcie: http://kapitalslaski.pl/

Podobne wpisy