Wpisz czego szukasz i naciśnij enter. Aby zrezygnować wciśnij Esc.

Kontakt

Dane kontaktowe

al. Kasztanowa 3a 53-125 Wrocław
+48 71 736 63 28
biuro@brante.pl

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000432738, o numerze NIP 897-178-45-92, REGON 021951740, o kapitale zakładowym w wysokości 17 000 PLN.