Wpisz czego szukasz i naciśnij enter. Aby zrezygnować wciśnij Esc.

Ile kosztuje ochrona patentowa w Polsce?

O procesie administracyjnym, jaki należy pokonać w drodze do uzyskania ochrony w Polsce i o kosztach z nim związanych możecie przeczytać w tym wpisie.

Krajowa procedura zgłaszania wynalazków

Proces uzyskania patentu prowadzony jest przed Urzędem Patentowym RP. Procedurę można podzielić na dwa etapy – etap składania dokumentacji zgłoszeniowej oraz etap badawczy. Dokładne przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej jest podstawowym warunkiem przyznania patentu. Dokumentacja, poza wnioskiem o udzielenie patentu, oznaczeniem zgłaszającego i przedmiotu zgłoszenia, zawiera także opis wynalazku, czy zastrzeżenia patentowe, wyznaczające granice ochrony danego rozwiązania. Urząd Patentowy bada, czy dany wynalazek, zgodnie z danymi przedstawionymi w dokumentacji zgłoszeniowej, posiada zdolność patentową. W tym celu sporządza sprawozdanie o stanie techniki, czyli wykaz publikacji, pozwalających na ustalenie nowości i poziomu wynalazczego zgłoszonego rozwiązania. Co ważne, stan techniki badany jest w skali globalnej, przy czym pod uwagę bierze się w pierwszej kolejności kraje przodujące w danej dziedzinie techniki. Na bazie powyższych analiz badana jest następnie zdolność patentowa wynalazku. Cała procedura trwać może nawet pięć lat, a czas trwania ochrony patentowej liczy się od momentu dokonania zgłoszenia wynalazku do Urzędu Patentowego.

Koszty uzyskania ochrony patentowej w kraju

Koszty procedury patentowej to z jednej strony koszty urzędowe, określone w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów, z drugiej koszty pełnomocnika – rzecznika patentowego. O ile te drugie nie są wymagane, o tyle skorzystanie z pomocy wykwalifikowanej osoby jest rekomendowane z uwagi na jego niezbędną wiedzę pozwalającą na poprawne sporządzenie dokumentacji patentowej. Tabela opłat przed Urzędem Patentowym określa następujące koszty uzyskania ochrony:

  • Zgłoszenie wynalazku on-line – 500 zł,
  • Publikacja informacji o udzielonym patencie – 90 zł,
  • Pierwszy okres ochrony (lata 1-3) – 480 zł,
  • Kolejne lata ochrony – suma opłat za lata 4-20 to 14 150 zł.

Koszty administracyjne uzyskania ochrony patentowej na pierwszy okres ochronny zamykają się w 1070 zł. W przypadku, gdy okres ochronny zostanie przedłużony do 20 lat, wzrastają one o ponad 14 tys. zł.
Jeżeli w toku procedury patentowej dodatkowo skorzystamy z pomocy rzecznika patentowego, to nakłady ponownie wzrosną. O ile? To zależy od stawek pełnomocnika oraz skomplikowania wynalazku. Wartości minimalnych stawek są uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości:

  • Pełnomocnictwo przed Urzędem Patentowym – 600 zł,
  • Sporządzenie opisu wynalazku wraz z zastrzeżeniami patentowymi lub ochronnymi oraz ze skrótem opisu – 1000 zł,
  • Przeprowadzenie poszukiwań w zbiorach literatury lub w bazach i rejestrach praw własności przemysłowej (w zbiorach polskich i obcojęzycznych) – 150 zł/h pracy,
  • Dozorowanie opłat okresowych za każdy okres ochronny – 300 zł.

Stawki rzeczywiste mogą się jednak znacząco różnić, np. koszty przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej rozpoczynają się od 2 tys. zł. Należy mieć także na uwadze, iż okres niezbędny na sprawdzenie czystości patentowej może wynosić zarówno kilka, jak i kilkanaście dni. Przy założeniu pięciu dni roboczych i minimalnej stawki 150 zł/h pracy rzecznika, koszt badania stanu techniki i zdolności patentowej może wynieść nawet 6 tys. zł. Po podliczeniu wskazanych wydatków koszt uzyskania ochrony patentowej w okresie dwudziestoletnim może przekroczyć nawet 24 tys. zł.
Uzyskana ochrona obowiązuje jedynie na terenie Polski, pomimo iż stan techniki był badany globalnie. Oznacza to, iż poza granicami kraju nic nie stoi na przeszkodzie, by podmiot konkurencyjny uzyskiwał korzyści z tytułu rozwiązania chronionego patentem w Polsce. Ochrona międzynarodowa jest możliwa, ale wiążą się z nią kolejne procedury i nakłady finansowe.

O międzynarodowej procedurze zgłaszania wynalazków będziecie mogli przeczytać w naszym kolejnym wpisie.

Zdjęcie stworzone przez ponsulak/licencja www.freedigitalphotos.net

Podobne wpisy