Wpisz czego szukasz i naciśnij enter. Aby zrezygnować wciśnij Esc.

Przewaga konkurencyjna technologii – metoda „technology box”

przewaga konkurencyjna

Przewagi konkurencyjne technologii w dużej determinują jej atrakcyjność dla klientów i inwestorów. Opisujemy jedną z metoda ich identyfikacji – tzw. „Technology Box”, zaproponowaną przez dr Richarda Razgaitisa.

Pierwsze kroki

Metoda ta polega na scharakteryzowaniu poszczególnych elementów składowych technologii i zebraniu ich do jednego „Pudełka” (z ang. „The Box”). Pudełko stanowi wszystko to, co składa się na samą technologię, jak i na prawa do jej użytkowania. Charakterystyka technologii powinna odpowiedzieć na pytanie „Czym dana technologia różni się od wszystkich innych dostępnych rozwiązań?”. Jako pierwszy krok wymagana jest zatem identyfikacja dostępnych na rynku technologii rozwiązujących ten sam problem co opracowana technologia. W tym celu mogą zostać wykorzystane narzędzia do analizy patentów, tj. IP Scoring, Quicklook, InDepth, które dokładniej przybliżymy w kolejnych wpisach.

„I co z tego?”, czyli przewaga konkurencyjna

Zatem wykonując pierwszy rok mamy już określone cechy, które wyróżniają analizowaną technologię od konkurencji. Jednak to, że coś jest inne od konkurencji, nie oznacza, że jest lepsze i przydatne dla potencjalnych klientów. Zatem w tym momencie trzeba zadać sobie pytanie „I co z tego?”. W ten sposób możliwe jest wyłonienie kluczowych cech faktycznie wyróżniających technologię, które to cechy mogą kreować wartość dostarczaną jej odbiorcy.

Po wyłonieniu cech wyróżniających technologię, potrzebne jest ich przełożenie na potencjalne korzyści odbiorcy, czyli wyrażenie tych cech w języku korzyści. Ten sposób myślenia dobrze obrazują słowa Arthura Levitta – „nikt nie kupuje wiertła o średnicy 6mm, tylko dziurę w ścianie o średnicy 6mm”. Wymagane jest zatem wskazanie czy i dlaczego nasze „wiertła” dostarczają użytkownikowi większą korzyść niż pozostałe dostępne na rynku. Przykładowo, technologia z przewagą konkurencyjną może zostać określona jako:

 • Lepsza (np. w zakresie efektywności produkcji)
 • Szybsza (np. w zakresie czasu produkcji, czasu wdrożenia technologii itp.)
 • Tańsza (np. w zakresie zużycia energii, kosztu materiałów itp.)
 • Solidniejsza (np. w zakresie żywotności i wytrzymałości urządzenia)

Uzyskane odpowiedzi mogą zostać umieszczone w „Pudełku” jako propozycja wartości wynikająca z zastosowania technologii.

Technologie i patenty powiązane

Istotne jest również określenie w jaki sposób technologia odnosi się do patentów z nią powiązanych (jeżeli takowe występują). Odpowiedź na pytania w tym zakresie może również wskazać na dodatkowe przewagi konkurencyjne spoza obszaru korzyści płynących z samego zastosowania technologii. Przykładowo:

 • Czy licencjobiorca może wykorzystywać technologię poza zakresem określonym przez patenty powiązane?
 • Czy występują istotne z punktu widzenia rynkowego zastosowania technologii, których powiązane patenty nie obejmują?
 • Czy możliwy jest dalszy rozwój i wprowadzanie ulepszeń do technologii, zarówno ze strony licencjodawcy i licencjobiorcy?

Prawa do użytkowania technologii również składają się na wartość oferowaną licencjobiorcy. W tym zakresie należy odpowiedzieć na takie pytania jak:

 • Co stanowi unikalność licencjonowanego prawa?
 • Czy jest to prawo wyłączne? Jeśli tak, to w jakim zakresie?
 • Czy prawo odnosi się do wszystkich potencjalnych zastosowań technologii? W jakim zakresie terytorialnym? Na jaki czas?
 • Czy wyłączność wyklucza prawo do użytkowania przez licencjodawcę?
 • Czy istnieje możliwość sublicencjonowania prawa wyłącznego?

Poszczególne kroki zostały przedstawione na poniższym rysunku:

Opracowano na podstawie: Razgaitis R. „Valuation & Dealmaking of Technology-Based Intellectual Property”, Wiley, 2009
Zdjęcie stworzone przez bplanet / licencja creative commons www.freedigitalphotos.net

Podobne wpisy