Wpisz czego szukasz i naciśnij enter. Aby zrezygnować wciśnij Esc.
Prawdopodobnie każdy kto zaczął zgłębiać temat komercjalizacji technologii natknął się na tzw. ścieżki komercjalizacji. Według NCBiR podstawowe ścieżki to komercjalizacja bezpośrednia (licencja lub przeniesienie praw do wyników B+R) lub bezpośrednia (udzielenie licencji lub przeniesienie praw do wyników B+R za pośrednictwem spółki wraz z dalszą współpracą jednostki naukowej/naukowca nad rozwojem wyniku B+R). UC Berkeley proponuje zupełnie inny framework.

4M – Marketed, Milked, Mined, Morphed

Na podstawie badań nad skomercjalizowanymi wynikami B+R, osoby odpowiedzialne za tworzenie ekosystemu innowacji i transfer technologii na UC Berkeley odkryły 4 przeważające ścieżki/wzorce komercjalizacji, które następnie uporządkowały zależności od tego, która strona – czy rynkowa, czy uniwersytecka, dominuje w procesie komercjalizacji.
Ścieżka Marketed
 
Ta ścieżka polega na aktywnym urynkawianiu technologii przez jednostki związane z uczelnią – na przykład centrum transferu technologii lub inną instytucję powołaną do licencjonowania, sprzedaży i promowania technologii, jak również przez samą kadrę naukową poprzez uczestnictwo w konferencjach i publikacje. W tym wariancie to jednostka naukowa aktywnie poszukuje podmiotów, które mogą być daną technologią zainteresowane.
Strategia Milked
 
Ten przypadek zakłada, że technologia zaistniała na rynku, ponieważ jego uczestnicy zlecili jej stworzenie. Inicjatywa jest po stronie rynkowej, zaś jednostka naukowa i sami naukowcy wykonują badania i prace rozwojowe we wskazanym kierunku.
Strageria Morphed
 
W wariancie Morphed inicjatywa jest po stronie naukowców, którzy z własnej inicjatywy tworzą startupy/spinoffy, w których dalej rozwijają i urynkawiają wypracowane wyniki B+R.
Strategia Mined
 
W tej strategii kluczy czynnik stanowi osoba, która nie jest naukowcem, lecz ma chęć i umiejętności rozwijania biznesu opartego o technologię. W takim wypadku „wyławia” ona technologię, którą chce dalej rozwijać razem z naukowcem w ramach nowej spółki startup/spinoff. Takimi osobami są często słuchacze studiów MBA lub seryjni przedsiębiorcy szukający nowych wyzwań biznesowych.

Różnice w podejściu

Co ciekawe, w każdym z tych przypadków kwestie związane z prawem własności do IP mogą być różnie potraktowane. Patrząc od strony jednostki badawczej – możliwa zarówno sprzedaż praw do IP, ich licencjonowanie, jak również stworzenie nowej spółki.
Wykres oraz dodatkowe informacje dostępne są w prezentacji dostępnej pod tym adresem: http://www.erso.berkeley.edu/secure/research/reference/UCB_IP_Seminar_Inventor&Author.pdf

Podobne wpisy