Wpisz czego szukasz i naciśnij enter. Aby zrezygnować wciśnij Esc.

SME Instrument z pomocą naszego zespołu!

Mowa o beneficjentach konkursu SME Instrument organizowanego w ramach programu Horyzont 2020. Jest to chyba najpopularniejszy dotychczas konkurs Komisji Europejskiej (KE) związany z finansowaniem innowacyjności. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszy się tzw. Faza I, w której firmy z sektora MŚP mogą uzyskać 50 tys. euro na opracowanie studium wykonalności oraz biznesplanu – czyli ocenę zasadności komercjalizacji innowacji. W dotychczasowych konkursach finansowanie zgłoszono 15 tys. projektów. Sądząc po liczbie wniosków, można przyjąć hipotezę, że KE trafiła w oczekiwania małych i średnich przedsiębiorców.

Jak radzą sobie Polskie firmy?

W rankingu beneficjentów fazy I Polska zajmuje odległe 24 projektami, które otrzymały dofinansowanie. Współczynnik powodzenia polskich firm jest niemalże dwukrotnie niższy niż średnia dla konkursu. Czy to oznacza, że brakuje u nas firm i rozwiązań z potencjałem na skalę minimum Europy? Moim zdaniem problem tkwi po pierwsze w tym, że idealni z punktu widzenia kryteriów konkursu kandydaci nie aplikują, a jeśli tak to przyzwyczajeni do krajowych konkursów podkreślają nie te elementy, które podkreślić trzeba.

Co nie wystarczy by zostać beneficjentem Instrumentu?

No tak, ale co mamy na myśli pisząc idealny kandydat na beneficjenta SME Instrument? Odpowiedzi na to pytanie poszukaliśmy próbując zidentyfikować cechy wspólne dwóch polskich beneficjentów SME Instrument Faza 1, którym nasz Zespół pomagał przy opracowywaniu wniosku. Mowa o ML System Sp. z o.o. z Rzeszowa oraz Plasma System SA z Siemianowic Śląskich.

Na pierwszy rzut oka spółki łączy niewiele, poza „System” w nazwie co raczej nie gwarantuje sukcesu (ale kto wie… można próbować). ML System to innowacje z dziedziny fotowoltaiki, z kolei Plasma System to technologie laserowej modyfikacji powierzchni, tak więc dwa zupełnie różne obszary działalności. Nie były to jedyne firmy z którymi Wratislavia pracowała przy projekcie „SME”, inne również dysponują innowacyjnymi technologiami rozwiązującymi znaczące problemy. Co zatem naszym zdaniem zadecydowało o tym, że ML System i Plasma System okazały się lepsze od konkurentów z całej Europy?

Czym charakteryzuje się idealny kandydat na beneficjenta SME Instrument?

1. Ochrona własności intelektualnej w wymiarze międzynarodowym

Oceniający wnioski prawdopodobnie traktują podjęcie tematu międzynarodowej ochrony IP (poprzez np. patent lub zgłoszenie) jako swego rodzaju potwierdzenie wiary wnioskodawcy w potencjał przedstawianego rozwiązania. Podjęcie kroków w tym kierunku (nie we wszystkich obszarach jest to możliwe oczywiście) wskazuje, iż firma rzeczywiście zakłada wdrożenie na co najmniej rynku europejskim. Im bardziej zaawansowane działania zostały dotychczas podjęte w tym kierunku tym naszym zdaniem lepiej.

2. Faza I to tylko wstęp

Błędnym, naszym zdaniem, podejściem jest wskazywanie iż Faza I Instrumentu stanowi ostatni krok do wdrożenia na rynek. Raz, że tak nie powinno być gdyż nie mówimy o gotowych produktach/usługach, dwa, Wnioskodawcy już przed przystąpieniem do Fazy I powinni mieć zarys prac rozwojowych, które chcieliby zrealizować np. w kolejnej fazie Instrumentu. I to właśnie pod kątem tych prac należy wskazywać cele dla studium wykonalności.

3. Dostęp do infrastruktury B+R

Mówiąc o kolejnych etapach prac rozwojowych, warto wspomnieć o infrastrukturze. Należy przekonać oceniającego, że firma dysponuje odpowiednimi zasobami do realizacji prac. Idealnie gdy spółka posiada własne laboratorium/centrum badawcze (adekwatne oczywiście do obszaru działalności) lub łatwy do nich dostęp. To pokazuje, że przedmiot wniosku nie jest „przygodą” firmy z innowacjami a kluczowym elementem strategii rozwoju.

4. Innowacja jest kluczowa

Jak się okazuje waga innowacji w oczach oceniających ma inny wymiar, niż w ocenie piszących wniosek. Otóż innowacyjność danej firmy powinna wynikać nie z opisu technologii, której dotyczy wniosek, a z dotychczasowej działalności przedsiębiorstwa jak i poszczególnych członków wskazanego zespołu. Firmy powinny mieć się czym chwalić, warto pokazywać sukcesy oraz dotychczas zrealizowane projekty/wdrożenia (mniejsze i większe). Jeśli mamy krótką historię jako firma, chwalmy się osiągnieciami zespołu.

5. Międzynarodowa współpraca

Doświadczenie w tym zakresie jest niezbędne. Celem Instrumentu jest pomoc w opracowaniu technologii, efekty wdrożenia której będą odczuwalne nie tylko w miejscu jej opracowania. Dotychczasowa międzynarodowa współpraca (w różnym zakresie) utwierdza oceniającego w przekonaniu, że potrafimy to robić.

6. Interdyscyplinarność

To nie tylko jedno z najczęstszych haseł w „bullshit bingo”, to chyba również główny klucz do sukcesu w ramach Instrumentu. Dysponowanie innowacyjnym, w swojej dziedzinie, rozwiązaniem, które pozwala rozwiązać problemy w innym obszarze życia/gospodarki daje znaczącą przewagę nad konkurencją, wydaje mi się że nie tylko w konkursie SME…

Czy to wystarczy?

Kim jest zatem według nas idealny kandydat na SME Instrument? Wychodzi na to, że mowa o spółce z historią, stawiającej na innowacyjność, mającej pomysł na wykorzystanie swojej technologii w celu rozwiązania konkretnych, dotychczas postrzeganych w innym wymiarze problemów, przy tym podejmującej realne działania w kierunku podbicia zagranicznych rynków. Wygląda całkiem spójnie, warto pamiętać że każdy z komisyjnych ekspertów ma ok. półtorej godziny na ocenę wniosku, wskazane elementy powinny go utwierdzić w przekonaniu, że istnieje realna możliwość wykorzystania, opisanej we wniosku, szansy rynkowej.

Spełnienie wymienionych kryteriów niestety nie jest wystarczające by zostać beneficjentem SME i czerpać ze związanych z tym korzyści (m.in. możliwość udziału w międzynarodowych targach beneficjentów czy coaching biznesowy). Należy to naszym zdaniem traktować jako podstawę, uzupełniając jeszcze między innymi przemyślany plan wdrożenia, model biznesowy itd. oraz przede wszystkim ująć to w ciekawej i wygodnej dla oceniających formie. Jeśli o to chodzi, tutaj znajduje się kilka podpowiedzi od ekspertów jak powinien wyglądać przekonujący wniosek.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Powyższy tekst stanowi przeredagowaną formę wpisu z portalu innpoland.pl

Zdjęcie stworzone przez njaj / licencja creative commons www.freedigitalphotos.net

Podobne wpisy