Wpisz czego szukasz i naciśnij enter. Aby zrezygnować wciśnij Esc.

Możliwości finansowania – PO IR Szybka Ścieżka

PO IR

Adresatami konkursu „Szybka Ścieżka” są przedsiębiorcy, zarówno ci spełniający kryteria MŚP jak i duże przedsiębiorstwa (oddzielne konkursy). Mogą się oni ubiegać o dofinansowanie projektów B+R, które obejmują realizację badań przemysłowych i/lub prace rozwojowe.

DLA KOGO:

– Status przedsiębiorcy (duże przedsiębiorstwa mają oddzielny dedykowany konkurs).
– Technologia na min. 2 poziomie TRL – określono koncepcję technologii lub jej przyszłe zastosowanie. Oznacza to rozpoczęcie procesu poszukiwania potencjalnego zastosowania technologii. Od momentu zaobserwowania podstawowych zasad opisujących nową technologię można postulować praktyczne jej zastosowanie, które jest oparte na przewidywaniach. Nie istnieje jeszcze żaden dowód lub szczegółowa analiza potwierdzająca przyjęte założenia.
– Niedozwolone konsorcja.
– Projekt dotyczy innowacji produktowej bądź procesowej.
– Podwykonawstwo zlecane głównie jednostkom badawczym (zlecenie wykonawstwa przedsiębiorstwu wymaga zgody jednostki pośredniczącej) w zakresie max. 50% kosztów kwalifikowalnych. Podwykonawca musi zostać wybrany zgodnie z zasadą konkurencyjności.
– Jeden podmiot może prowadzić kilka projektów jednocześnie w ramach 1.1.1.
– Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację (wykaz tutaj)
– Wymagane oświadczenie o zapewnieniu wkładu własnego (nie wymagana promesa)

JAKA KWOTA:

– Budżet PLN 1,5 mld
– Min. poziom kosztów kwalifikowalnych 2 mln zł (12 mln zł dla przedsiębiorstw dużych)
– Maksymalna wartość dofinansowania 20 mln euro.
– Udział kosztów pośrednich: 17%
– Intensywność pomocy:

Tabela poziomów dofinansowania
Tabela poziomów dofinansowania

KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW

Wśród kryteriów merytorycznych znajdują się:
– Nowość rezultatów projektu (min. w skali Polski).
– Zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu.
– Opłacalność wdrożenia.
– Posiadanie niezbędnych zasobów techniczno-kadrowych.
– Adekwatna do założonego celu agenda badawcza
– Prowadzenie prac oraz wdrożenie na terenie RP.

TERMINY APLIKOWANIA:

MŚP:
Nabór ciągły – comiesięczne daty poszczególnych konkursów.
Rozpoczęcie naboru – 4 kwietnia
Koniec naboru – 31 grudnia

Duże przedsiębiorstwa:
ogłoszenie konkursu: 28 kwietnia 2016 r.
rozpoczęcie naboru wniosków: 1 czerwca 2016 r.
zakończenie naboru wniosków: 11 lipca 2016 r.

W przypadku zainteresowania aplikowaniem o dofinansowanie w ramach Szybkiej Ścieżki zapraszamy do kontaktu bd@brante.pl

Podobne wpisy